Skolbiblioteket

Åsbo skola har en uttalad profilinriktning, nämligen litteratur. Litteraturen har givit sitt namn åt spåren. Eken och Källan är i första hand hämtade ur Atterboms dikter men namnen leder också tanken till "kunskapens träd" och "vishetens källa". Vår strävan är att alla elever läser en stund varje dag.

Under en period varje år ges läsandet av "Bokjuryböcker" stort utrymme. I samband med vissa teman läser de äldre eleverna skönlitterära böcker med anknytning till temat. I de yngre åldrarna läggs stor vikt vid högläsning. Under någon period varje år läser läser äldre elever för yngre. Skolan har ett nära samarbete med kommunbiblioteket.


Veckans utställning

På biblioteket har vi en ny utställning varje vecka som klasserna ansvarar för.
Klicka här för att se alla utställningar.