Elevråd

Elevråd
På Åsbo skola har vi ett elevråd där varje klass representeras. Under läsåret är Anna Lund ansvarig lärare och rektor Christina Nessvi.

På elevrådsmötena tar vi upp frågor som berör hela skolan. Här har eleverna chansen att påverka sin vardag. Det blir ett sätt att praktisera demokrati.

Till varje möte har klassrepresentanterna med sig frågor som har tagits upp i den egna klassen. Efter att frågorna har diskuterats i elevrådet är det dags för representanterna att berätta för sin klass vad som beslutades på mötet.  

Elevrådet har under åren ordnat t ex  

  • Djurens dag
  • Konserter
  • Uppträdande