Kontakta oss

Åsbo skola

Rektor:
Christina Nessvi
0142-895 18 (Åsbo skola)
0142-896 28 (Stenbockskolan)
christina.nessvi@boxholm.se

Samordnare:
Ronny Sjögren
ronny.sjogren@boxholm.se

Adress till skolan:
Åsbo skola, 590 15 BOXHOLM

Personalrum Åsbo skola:
0142-896 16

Spec:
0142-896 12

Skolsköterska:
Gunilla Ivarsson
onsdag förmiddag, 0142-896 12/895 81

Kurator:
Emma Pettersson
0142-896 12/896 87, 070-338 96 56

Idrottshall:
0142-895 19

Grupprum G:a huset:
0142-895 17

Åsbo fritidshem:
0142-896 78

E-post till all personal:
förnamn.efternamn@boxholm.se

Klassföreståndare
ÅsboF Märit Carlson
Åsbo1 Anja Dörper
Åsbo2 Susanne Andersson
Åsbo3 Susanne Nilsson
Åsbo4 Madeleine Nilsson
Åsbo5 Maria Dungmark
Åsbo6 Ronny Sjögren

Åsbo skola GRS  
Nyckeln2 Maria Nemeth

Elevassistenter
Gunilla Karlsson
Marie Ahl
Åsa Sjölin
Veronica Ahlsén
Tora Hall

Övriga lärare:
Marcus Berminge /Idrott
Matilda Petterquist /Tyska
Kenneth Karlsson /Franska
Shirley Pinoé Öberg /Spanska
Karin von Heideken /Slöjd tx
Ralf Lundell /Slöjd tm
Anna Lund /Spec
Berit Lagervall/resurs
Aina Sjölund/Åsbo GRS

Förskoleklass/Fritidshem, 896 78
Åsa Cannervik /Fritidspedagog
Märit Carlson /Förskollärare
Anna-Karin Hektor
Karin Ek

Skolmåltidspersonal, 895 16
Anna-Karin Hektor /husmor
Anette Schultz

Lokalvårdare
Berit Eriksson
Lena Gustafsson

Bokning av idrottshallen sker genom Marcus Berminge. 

Priser för att hyra den nya idrottshallen:
Privatpersoner: 150 kr/h
Föreningar : 100 kr/h

Priser för att hyra den lilla idrottshallen:
Privatpersoner: 100 kr/h
Föreningar : 60 kr/h

Blankett för ansökan, hyra av idrottshall