Kontakta oss

Åsbo skola

Rektor:
Christina Nessvi
0142-895 18 (Åsbo skola)
0142-896 28 (Stenbockskolan)
christina.nessvi@boxholm.se

Adress till skolan:
Åsbo skola, 595 75 BOXHOLM

Personalrum Åsbo skola:
0142-896 16

Spec:
Anna Lund
0142-896 12

Idrottshall:
Marcus Berminge
0142-895 19

Grupprum G:a huset:
0142-895 17

Åsbo fritidshem:
0142-896 78

E-post till all personal:
förnamn.efternamn@boxholm.se eller förnamn.efternamn-efternamn@boxholm.se

Åsbo skola grundskola

Klassföreståndare
ÅsboF Märit Carlson
Åsbo1 Anja Dörper
Åsbo2 Camilla Bruhn
Åsbo3 Susanne Nilsson
Åsbo4 Madeleine Nilsson
Åsbo5 Sara Karlsson
Åsbo6 Berit Lagervall

Åsbo skola grundsärskola

Klassföreståndare
Nyckeln3 Maria Nemeth
Nyckeln5 Maria Nemeth
Nyckeln6 Maria Nemeth

Åsbo skola träningsskola

Klassföreståndare
Nyckeln4 Anneli Brodell

Övriga lärare:
Marcus Berminge /Idrott
Karin von Heideken /Slöjd tx
Ralf Lundell /Slöjd tm
Anna Lund /Spec
Susanne Andersson /Spec
Annelie Brodell/Grundsärskola
Olivia Ågren

I åk 6 möter eleverna lärare på Stenbockskolan i språk, slöjd och hemkunskap

Elevassistenter
Marie Ahl
Veronica Ahlsén
Ulf Karlsson
Pernilla Viflon
Margareta Andersson
Olivia Ågren

Förskoleklass/Fritidshem, 896 78
Åsa Cannervik /Fritidspedagog
Märit Carlson /Förskollärare
Helen Lundqvist/ förskollärare
Anna-Karin Hektor
Anette Schultz

Tjänstlediga
xx

Skolmåltidspersonal, 895 16
Anna-Karin Hektor /husmor
Anette Schultz

Lokalvårdare
Lena Gustafsson

Bokning av idrottshallen sker genom Marcus Berminge. 

Priser för att hyra den nya idrottshallen:
Privatpersoner: 150 kr/h
Föreningar : 100 kr/h

Priser för att hyra den lilla idrottshallen:
Privatpersoner: 100 kr/h
Föreningar : 60 kr/h

Blankett för ansökan, hyra av idrottshall