Kontakta oss

Åsbo skola

Rektor:
Christina Nessvi
0142-895 18 (Åsbo skola)
0142-896 28 (Stenbockskolan)
christina.nessvi@boxholm.se

Adress till skolan:
Åsbo skola, 595 75 BOXHOLM

Personalrum Åsbo skola:
0142-896 16

Spec:
Anna Lund
0142-896 12

Skolsköterska:
Gunilla Ivarsson
onsdag förmiddag, 070-344 46 74

Kurator:
Emma Pettersson
0142-896 12/896 87, 070-338 96 56

Idrottshall:
Marcus Berminge
0142-895 19

Grupprum G:a huset:
0142-895 17

Åsbo fritidshem:
0142-896 78

E-post till all personal:
förnamn.efternamn@boxholm.se eller förnamn.efternamn-efternamn@boxholm.se

Åsbo skola grundskola

Klassföreståndare
ÅsboF Märit Carlson
Åsbo1 Susanne Nilsson
Åsbo2 Anja Dörper
Åsbo3 Susanne Andersson
Åsbo4 Berit Lagervall
Åsbo5 Madeleine Nilsson
Åsbo6 Sara Karlsson

Åsbo skola grundsärskola

Klassföreståndare
Nyckeln3 Maria Nemeth
Nyckeln4 Maria Nemeth

Elevassistenter
Gunilla Karlsson
Marie Ahl
Åsa Sjölin
Veronica Ahlsén
Emelie Fridh
Erik Nyqvist

Övriga lärare:
Marcus Berminge /Idrott
Karin von Heideken /Slöjd tx
Ralf Lundell /Slöjd tm
Anna Lund /Spec
Camilla Bruhn/xxx
Annelie Brodell/Grundsärskola

I åk 6 möter eleverna lärare på Stenbockskolan i språk, slöjd och hemkunskap

Förskoleklass/Fritidshem, 896 78
Åsa Cannervik /Fritidspedagog
Märit Carlson /Förskollärare
Helen Lundqvist/ förskollärare
Anna-Karin Hektor
Anette Schultz

Skolmåltidspersonal, 895 16
Anna-Karin Hektor /husmor
Anette Schultz

Lokalvårdare
Lena Gustafsson

Bokning av idrottshallen sker genom Marcus Berminge. 

Priser för att hyra den nya idrottshallen:
Privatpersoner: 150 kr/h
Föreningar : 100 kr/h

Priser för att hyra den lilla idrottshallen:
Privatpersoner: 100 kr/h
Föreningar : 60 kr/h

Blankett för ansökan, hyra av idrottshall