Kontakta oss

Åsbo skola

Rektor:
Christina Nessvi
0142-895 18 (Åsbo skola)
0142-896 28 (Stenbockskolan)
christina.nessvi@boxholm.se

Adress till skolan:
Åsbo skola, 595 75 BOXHOLM

Personalrum Åsbo skola:
0142-896 16

Spec:
Anna Lund
0142-896 12

Skolsköterska:
Anna-Karin Karlsson
onsdag förmiddag, 070-344 46 74

Kurator:
Emma Pettersson
0142-896 12/896 87, 070-338 96 56

Idrottshall:
Marcus Berminge
0142-895 19

Grupprum G:a huset:
0142-895 17

Åsbo fritidshem:
0142-896 78

E-post till all personal:
förnamn.efternamn@boxholm.se eller förnamn.efternamn-efternamn@boxholm.se

Åsbo skola grundskola

Klassföreståndare
ÅsboF Märit Carlson
Åsbo1 Camilla Bruhn
Åsbo2 Susanne Nilsson
Åsbo3 Anja Dörper
Åsbo4 Sara Karlsson
Åsbo5 Berit Lagervall
Åsbo6 Madeleine Nilsson

Åsbo skola grundsärskola

Klassföreståndare
Nyckeln4 Maria Nemeth
Nyckeln5 Maria Nemeth

Elevassistenter
Marie Ahl
Veronica Ahlsén
Ulf Karlsson
Pernilla Viflon
Margareta Andersson

Övriga lärare:
Marcus Berminge /Idrott
Karin von Heideken /Slöjd tx
Ralf Lundell /Slöjd tm
Anna Lund /Spec
Susanne Andersson /Spec
Annelie Brodell/Grundsärskola

I åk 6 möter eleverna lärare på Stenbockskolan i språk, slöjd och hemkunskap

Förskoleklass/Fritidshem, 896 78
Olivia Ågren /Fritidspedagog
Märit Carlson /Förskollärare
Helen Lundqvist/ förskollärare
Anna-Karin Hektor
Anette Schultz

Tjänstlediga
Åsa Cannervik /Fritidspedagog

Skolmåltidspersonal, 895 16
Anna-Karin Hektor /husmor
Anette Schultz

Lokalvårdare
Lena Gustafsson

Bokning av idrottshallen sker genom Marcus Berminge. 

Priser för att hyra den nya idrottshallen:
Privatpersoner: 150 kr/h
Föreningar : 100 kr/h

Priser för att hyra den lilla idrottshallen:
Privatpersoner: 100 kr/h
Föreningar : 60 kr/h

Blankett för ansökan, hyra av idrottshall