Välkommen till Åsbo skola

I Åsbo skola går detta läsår (2018/2019) 111 elever från förskoleklass till år 6 (F-6) och 3 elever i en särskoleklass.

Nyheter

Postadress:

Åsbo skola
590 15  BOXHOLM

Besöksadress:

Åsbo skola
590 15  BOXHOLM

Tfn, exp: 0142-895 18
Tfn, personalrum:0142-896 16


Skolchef
Conny Oskarsson
0142-895 97

Rektor
Christina Nessvi
Tfn: 0142-896 28