Välkommen till Åsbo skola

I Åsbo skola går detta läsår (2017/2018) 111 elever från Förskoleklass till år 6 (F-6) och en särskoleklass.

Nyheter

Postadress:

Åsbo skola
590 15  BOXHOLM

Besöksadress:

Åsbo skola
590 15  BOXHOLM

Tfn, exp: 0142-895 18
Tfn, personalrum:0142-896 16


Skol- och äldreomsorgschef
Rozita Hedqvist
0142-895 89

Rektor
Christina Nessvi
Tfn: 0142-896 28