FAQ

Vanliga frågor i samand med dator 1-1/chromebook


Fråga: Vad gör man om det blir problem med datorn?
Svar: Behöver man support tar man tar kontakt med Josef Djerf, 0142-895 88 och övriga frågor med IT-strateg Göran Nordell, 070-895 45 23.

Fråga: Kostar det oss något att skriva på kontrakt för datorn.
Svar: Nej, är man normalt aktsam om sin dator står skolan för alla ev kostnader som uppstår. Skulle datorn skadas utanför skoltid eller pga av att man inte varit aktsam om den får man ersätta kostnaderna för att laga den eller i värsta fall ersätta den. Vad datorn kostar att ersätta beror på hur gammal den är och ersättningsnivåerna står skrivna i kontraktet.

Fråga: Vad menas med skoltid?
Svar: Med skoltid menas från det att eleven lämnar hemmet för att gå/åka till skolan tills dess att eleven är hemma igen efter skolan. (under förutsättning att eleven åker direkt mellan skola och hem och inte har tex fotbollsträning där emellan).

Fråga: Måste man ta hem datorn varje dag efter skolan?
Svar: Vi vill att du gör det. Dels för att du kanske behöver använda datorn till läxor mm, dels för att inbrottsrisken i skolan ökar om alla datorer finns kvar över natten. Lämnas datorn kvar i skolan måste den var inlåst i elevskåpet.

Fråga: Om mitt barn halkar på väg hem från skolan och datorn skadas - kommer det då att bedömas som oaktsamhet?
Svar: Nej, inte om datorn förvarats i sin datorväska. Om man däremot tex klämmer fast datorn på cykelns pakethållare och tappar den eller spräcker skärmen på den betraktas det som oaktsamhet. Ska man cykla med datorn är det lämpligt att ha den i en ryggsäck.

Fråga: Om vi inte har uppkoppling hemma - kan eleven då inte göra sina läxor?
Svar: Man kan arbeta offline med datorn och tex skriva dokument. Har du en Chromebook måste du först hämta uppgiften i Google Drive när du är uppkopplad på WiFi -nätet i skolan för att sedan arbeta med den offline.

Fråga: Måste man ha en Cromebook för att komma åt elevernas skolarbeten?
Svar: Nej, eleverna kan komma åt och arbeta med sina skoldokument från vilken uppkopplad dator, platta eller smartphone som helst.

Fråga: Var förvarar man datorn om man har idrott första lektionen?
Svar: Lås in datorn i ditt elevskåp innan du går till Sporthallen.

Fråga: Får eleverna ett USB minne eller CD skiva för att säkerhetskopiera dokument?
Svar: Nej, men eleverna kommer att få utbildning i hur de kan lagra/säkerhetskopiera sina dokument på ett eget USB-minne eller genom att ladda upp dem på olika internetbaserade platser, t.ex. Google Drive, Dropbox.

Fråga: Får man sätta på ett klistermärke på datorn eller ett "skal"?
Svar: Nej, datorn får inte märkas. Du får bara ha namnetiketten på den. Man får ej heller förändra/byta ut delar på datorn.

Fråga: Får man lyssna på musik på datorn t.ex. på rasten?
Svar: Ja, det får man. Om man följer kontraktet och svensk lag. På lektionerna bestämmer din lärare vad som är tillåtet.

Fråga: Vad händer om batteriet på datorn (dator 1-1) blir dåligt? Måste jag som förälder köpa ett nytt då?
Svar: I leasingavtalet ingår två batteribyten under de tre år datorn leasas. Detta bör garantera driften under de tre åren. Skulle det, mot all förmodan, mot slutet av hyresperioden bli dålig effekt på batteriet, trots att man gjort dessa batteribyten,  får man köra på nätdrift.

Fråga: Får man ladda ner spel på datorn?
Svar: Man kan inte spara några spel på en chromebook. Däremomot kan man spela webbaserade spel. Datorn är i första hand ett arbetsredskap!