Kontrakt chromebook åk 4-9

Ett kontrakt reglerar hur chromebook får användas. Innan eleven får sin chromebook ska
vårdnadshavaren ha läst igenom och diskuterat innebörden i kontraktet med eleven.

Här kan du ladda ner och läsa kontraktet för chromebookPDF

Här kan du läsa användarpolicyPDF för elever i skolans nätverk.