Grundskolor

I Boxholms kommun finns två grundskolor, Stenbockskolan och Åsbo skola. Den ena skolan är belägen i Boxholms tätort och den andra i Strålsnäs. Boxholms kommun har ingen friskola. Det vanligaste är att barnen går i en skola nära hemmet men eleverna och deras föräldrar har rätt att välja.