Grundsärskola

Det finns en grundsärskola i Åsbo - se Grundskola