Gå till innehåll

Stängning på fritidshemmen

Den ordinarie verksamheten på fritidshemmen stänger för kompetensutveckling fyra dagar per år, vilket meddelas till hemmen två månader i förväg. Dessa kompetens-utvecklingsdagar är väldigt viktiga för oss för att vi tillsammans ska kunna utveckla fritidshemsverksamheten i Boxholms kommun. Avgiften reduceras inte. Alternativ omsorg kan erbjudas för de som har behov.  Meddelande om detta lämnas till rektor senast två veckor innan den planerade kompetensutvecklingsdagen.