Rinnagårdens fritidshem

Rinnagården är en nyöppnad fritidsverksamhet, vackert belägen i Rinna.

Personal :
Ann-Sofi Lago, förskollärare
Anna-Lena Bergqvist, förskollärare
Cathrine Aronsson, förskollärare
Malin Törnqvist, barnskötare

Barngruppen består av nio fritidshemsbarn.

Vi har en fantastisk utemiljö med hästar och kor som står och mumsar precis utanför staketet. Rinnasjön ligger precis intill med härliga grönområden och ytor för olika bollsporter. Innemiljön är uppdelad på två plan med ett stort lek- och motorikrum i källaren.

Varmt välkomna till Rinnagården!