Rinna fritidshem

Rinnagården är en nyöppnad fritidsverksamhet, vackert belägen i Rinna.

Personal är Ann-Sofi Lago och Anna-Lena Bergqvist, förskollärare och Åsa Larsson, barnskötare.


Barngruppen består av fyra fritidshemsbarn.

Vi har en fantastisk utemiljö med hästar och kor som står och mumsar precis utanför staketet. Rinnasjön ligger precis intill med härliga grönområden och ytor för olika bollsporter. Innemiljön är uppdelad på två plan med ett stort lek- och motorikrum i källaren.

Varmt välkomna till Rinnagården!