Vår verksamhet

På Åsbo fritidshem har vi ca 50 barn inskrivna från åldrarna 6-10 år. Varje år försöker vi ha ett större tema som t ex cirkus, teater och elevernas egna kurser.

Loven

Under loven gör vi ibland lite större aktiviteter som t ex. bad, skridskor och heldagsutflykter.

Den viktiga fria leken

Vi anser att barnen ska ha ett stort inflytande på de aktiviteter som de vill göra. Därför har vi mycket tid för den fria leken. Vi utnyttjar även den härliga naturen som finns omkring oss. Vi använder även den nya idrottshallen.

Vi som jobbar på Åsbo Fritidshem är:

Åsa Cannervik-Wass
Helene Lundquist
Marie Ahl
Märit Carlson
Anna Hektor
Annette Schoultz

Under loven finns även:
Gunilla Karlsson
Åsa Sjölin
Veronica Ahlsén

Telefonnr:

0142-896 78
072-742 88 26