Gå till innehåll

Föräldrasamverkan

Inskolning på fritidshemmen görs upp i samråd med föräldrar och personal. Det är individuellt hur mycket barnen behöver hälsa på innan de börjar.  Personalen rekommenderar minst ett besök innan starten, så att barn och föräldrar kan bekanta sig med lokaler och personal, samt lämna och få information som kan vara till nytta för båda parter.

Fritidspersonalen kan delta vid utvecklingssamtal i skolan vid behov, men har inga egna utvecklingssamtal på fritidshemmen.