Avgift

Grundregel för fastställande av skolbarnomsorgsavgift

För barn placerade i skolbarnomsorgen debiteras en månadsavgift som grundas på familjens bruttoinkomst per månad.

Avgift erläggs 12 månader om året.

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.

Maxtaxa för fritidshem (6-13 år)

BARN NR 1:2% av inkomsten - dock högst 858 kr/månad
BARN NR 2:1% av inkomsten – dock högst429 kr/månad
BARN NR 3:1% av inkomsten – dock högst429 kr/månad
BARN NR 4:ingen avgift