Personal på Barn- och utbildningsförvaltningen

Skol- och äldreomsorgschef
Rozita Hedqvist
Tfn 0142-895 89
Mobiltfn 073-806 96 33
rozita.hedqvist@boxholm.se
Skol- och äldreomsorgschef

Rektor Conny Oskarsson
Tfn 0142-895 97
conny.oskarsson@boxholm.se
Rektor för årskurs F-9 och fritidshem på Stenbockskolan samt rektor för vuxenutbildningen

Biträdande rektor Jonas Wass
Tfn 0142-895 90
jonas.wass@boxholm.se
Bitädande rektor samt skolskjutsansvarig

Rektor Christina Nessvi
Tfn 0142-896 28
christina.nessvi@boxholm.se
Rektor för årskurs F-6 och fritidshem på Åsbo skola samt rektor för Åsbo skola GRS

Förskolechef Anna Örtlund Frimodig
Tfn 0142-895 76
anna.ortlund-frimodig@boxholm.se
Förskolechef för förskolorna samt familjedaghemmen

Biträdande förskolechef Ann Lindman
Tfn 0142-895 76
ann.lindman@boxholm.se
Biträdande förskolechef för förskolorna

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn
Tfn 0142-895 86
rose-marie.bruhn@boxholm.se

IT-strateg Göran Nordell
Tfn 0142-895 93
Mobiltfn 070-895 45 23
goran.nordell@boxholm.se

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Box 65,
590 10 Boxholm

Besöksadress:
Skolgatan 1,
590 12 Boxholm

E-post:
barnochutbildning@boxholm.se

Telefon expeditionen:
0142-895 75 (finns telefonsvarare för sjukanmälan av elever)
Telefax: 0142-896 01

Öppettider: Måndag-fredag kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.30