Personal på Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef
Conny Oskarsson
Tfn 0142-895 97
conny.oskarsson@boxholm.se

Rektor
Conny Oskarsson
Tfn 0142-895 97
conny.oskarsson@boxholm.se
Rektor för årskurs F-3 på Stenbockskolan L och fritidshem på Stenbockskolan

Rektor
Jonas Cannervik-Wass
Tfn 0142-895 90
jonas.cannervik-wass@boxholm.se
Rektor för årskurs 4-9 på Stenbockskolan MH och Stenbockskolan GRS samt rektor för vuxenutbildningen

Rektor
Christina Nessvi
Tfn 0142-896 28
christina.nessvi@boxholm.se
Rektor för årskurs F-6 och fritidshem på Åsbo skola samt rektor för Åsbo skola GRS

Rektor
Anna Örtlund Frimodig
Tfn 0142-895 76
anna.ortlund-frimodig@boxholm.se
Rektor för Dalens förskola, Vargstigens förskola och Åsbogårdens förskola

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn
Tfn 0142-895 86
rose-marie.bruhn@boxholm.se

IT-strateg
Jonathan Törneryd
Tfn 0142-895 93
Mobiltfn 070-286 06 80
jonathan.torneryd@boxholm.se

Skolskjutsansvarig
Conny Oskarsson
Tfn 0142-895 97
conny.oskarsson@boxholm.se

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Box 65,
595 03 Boxholm

Besöksadress:
Skolgatan 1,
595 71 Boxholm

E-post:
barnochutbildning@boxholm.se

Telefon expeditionen:
0142-895 75

Öppettider: Måndag-fredag kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.30