Personal på Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef
Conny Oskarsson
Tfn 0142-895 97
conny.oskarsson@boxholm.se
Skolchef

Rektor Conny Oskarsson
Tfn 0142-895 97
conny.oskarsson@boxholm.se
Rektor för årskurs F-3 och fritidshem på Stenbockskolan

Rektor Jonas Cannervik-Wass
Tfn 0142-895 90
jonas.cannervik-wass@boxholm.se
Rektor för årskurs 4-9 på Stenbockskolan samt rektor för vuxenutbildningen och skolskjutsansvarig

Rektor Christina Nessvi
Tfn 0142-896 28
christina.nessvi@boxholm.se
Rektor för årskurs F-6 och fritidshem på Åsbo skola samt rektor för Åsbo skola GRS

Rektor Anna Örtlund Frimodig
Tfn 0142-895 76
anna.ortlund-frimodig@boxholm.se
Rektor för Dalens förskola, Vargstigens förskola, Åsgogårdens förskola och Garantiförskolan

Rektor Karin Forsén Persson
Tfn 0142-895 76
karin.forsen-persson@boxholm.se
Rektor för Mjölnarkullens förskola, Hjortens föskola och Rinnagårdens förskola samt familjedaghemmen

Utbildningssekreterare
Rose-Marie Bruhn
Tfn 0142-895 86
rose-marie.bruhn@boxholm.se

IT-strateg Göran Nordell
Tfn 0142-895 93
Mobiltfn 070-895 45 23
goran.nordell@boxholm.se

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Box 65,
595 03 Boxholm

Besöksadress:
Skolgatan 1,
595 71 Boxholm

E-post:
barnochutbildning@boxholm.se

Telefon expeditionen:
0142-895 75 (finns telefonsvarare för sjukanmälan av elever)
Telefax: 0142-896 01

Öppettider: Måndag-fredag kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.30