Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Boxholms kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse.
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

  1. sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål
  2. anmäler skadan till Länsförsäkringar Östgöta via telefon 013-29 06 70 eller via e-post: personskador@LFostgota.se

Här kan du se OlycksfallsförsäkringPDF Länsförsäkringar Östgöta

Om ni har några frågor så kan ni även kontakta skolsköterskan tfn 0142-895 81.