Gå till innehåll

Folkhögskolan

Folkhögskolan är en utbildningsform som främst riktar sig mot vuxna och det finns idag 154 folkhögskolor runtom i Sverige. En hel del folkhögskolor erbjuder internatboende för eleverna. Folkhögskolans kurser delas vanligen in i följande kategorier:

· Behörighetsgivande/allmänna kurser - för de som helt saknar eller inte är klara med sin grundskole- eller gymnasieutbildning. Ett alternativ till komvux för att uppnå en grundläggande behörighet till högskola eller andra högre studier. Studierna pågår under 1-4 år beroende på förkunskaper.

· Särskilda kurser, eller profilkurs som det också kallas - är inriktade på ett speciellt ämne som största delen av kursen ägnas åt. En sådan kurs kan vara inriktad på t.ex. musik, media, teater, språk eller friskvård.

· Yrkesutbildningar – vissa av dessa är på eftergymnasial nivå medan andra är på gymnasienivå. Exempel på yrkesutbildningar inom folkhögskolan är journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckentolk.

· Övriga kurser - vilka kan utgöras av kortkurser, sommarkurser, uppdragsutbildningar och kurser inom andra skolformer.

Folkhögskolor ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget system. Studerar du på Allmän kurs i minst ett år kan du få ett studieomdöme. Det är en siffra på 1-4 som är en bedömning av din studieförmåga. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Studieomdömet ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

Det vanliga är att du kan börja studera på folkhögskolan tidigast året du fyller 18 år. Vissa folkhögskolor kan dock välja att göra undantag. De bestämmer själva om de vill ta in en deltagare under 18 år trots att de inte får statsbidrag för det och i vissa fall har vi som kommun valt att bekosta utbildningen på folkhögskolan för elever som är under 18 år då vi bedömt att den utbildningsformen är ett bättre alternativ.

Är du under 18 år och vill gå på folkhögskola kan du antingen kontakta aktuell folkhögskola eller studie- och yrkesvägledaren i Boxholms kommun (se kontaktuppgifter nedan).

Om du blivit antagen till en folkhögskola och är under 20 år kan du ansöka om bidrag för busskort, mat och material. Mer information samt ansökningsblankett hittar ni här.

Paula Leto
Studie- och yrkesvägledare, Boxholms kommun
0142-895 77
paula.leto@boxholm.se