Gå till innehåll

Uppsägning

Den som inte längre behöver nyttja barnomsorgsplatsen ska säga upp platsen på E-tjänst barnomsorg senast två månader innan barnet slutar om inte annat slutdatum har överenskommits. Om så ej sker debiteras avgift för två månader från det datum uppsägningen kommit kommunen tillhanda.

Inloggning till E-tjänst barnomsorg med e-inloggning