Kompetensutvecklingsdagar 2019/2020

Kompetensutvecklingsdagar för förskolorna och fritidshemmen,
vilket innebär att ordinarie verksamhet är stängd:
tisdag 24 september 2019
torsdag 21 november 2019
onsdag 29 januari 2020
måndag 16 mars 2020