Kompetensutvecklingsdagar 2020/2021

Kompetensutvecklingsdagar för förskolorna och fritidshemmen,
vilket innebär att ordinarie verksamhet är stängd:
måndag 16 augusti 2021
torsdag 7 oktober 2021
fredag 7 januari 2022
onsdag 18 maj 2022