Kompetensutvecklingsdagar 2021/2022

Kompetensutvecklingsdagar för förskolorna och fritidshemmen,
vilket innebär att ordinarie verksamhet är stängd:
onsdag 18 maj 2022