Kompetensutvecklingsdagar 2020/2021

Kompetensutvecklingsdagar för förskolorna och fritidshemmen,
vilket innebär att ordinarie verksamhet är stängd:
måndag 17 augusti 2020
fredag 2 oktober 2020
torsdag 7 januari 2021
onsdag 19 maj 2021