Pedagogisk omsorg / dagbarnvårdare

Det finns tre dagbarnvårdare i kommunen. En finns i tätorten och två finns i Strålsnäs.

Dagbarnvårdaren arbetar med barnen i hemmiljö och använder sig av skog och natur som pedagogisk inspirationskälla för aktiviteterna. Barnen vistas i en liten grupp i hemmiljö den mesta tiden, men har tillgång till fler barn och en större gruppverksamhet några dagar /vecka.

Dagbarnvårdaren i tätorten bedriver sin verksamhet i sitt eget hem fyra dagar i veckan och den femte dagen är barnen på Hjortens förskola.

Dagbarnvårdarna i Strålsnäs bedriver sin verksamhet i sitt eget hem tre dagar i veckan onsdag-fredag och i Röda Villan 2 dagar i veckan måndag-tisdag.
Röda Villan, tfn 0142-896 76.