Gå till innehåll

Pedagogisk omsorg / dagbarnvårdare

Det finns en dagbarnvårdare i kommunen.

Dagbarnvårdaren arbetar med barnen i hemmiljö och använder sig av skog och natur som pedagogisk inspirationskälla för aktiviteterna. Barnen vistas i en liten grupp i hemmiljö den mesta tiden, men har tillgång till fler barn och en större gruppverksamhet några dagar /vecka.

Dagbarnvårdaren bedriver sin verksamhet i sitt eget hem fyra dagar i veckan och den femte dagen är barnen på Hjortens förskola.