Ny maxtaxa i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 2019-03-01

Kommunfullmäktige har beslutat att anpassa maxtaxan till den av Skolverket anpassade maxtaxan på 47 490 kr
från och med 2019-03-01 tills beslut om ny maxtaxa tas.

Riktlinjer för taxa inom barnomsorgen Pdf, 189.5 kB.