Maxtaxa och blöjor i förskolor

En dom rörande blöjor i förskolan har väckt många frågor. SKR har analyserat kammarrättens dom och anser att det i dagsläget inte finns underlag för att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan.

Boxholm tar stöd i SKRs analys och planerar i dagsläget inte för en förändring av befintlig rutin, men följer rättsutvecklingen.

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/arkivjuridik/arkivjuridik/maxtaxaochblojoriforskolor.31538.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=V+49&utm_term=&utm_content