Personal

Vargstigen

Maria Löke, förskollärare
Margareta Andersson, barnskötare
Yvonne Hjärtkvist, barnskötare
Erika Westergren, kokerska/lokalvård

Anna Örtlund Frimodig, förskolechef