Personal - Vargstigens förskola

Maria Löke, förskollärare
Margareta Andersson, barnskötare
Yvonne Hjärtkvist, barnskötare

Vargstigens förskola gemensamt:

Anna Örtlund Frimodig, rektor
Erika Westergren, kokerska/lokalvård