Vargstigens förskola

Vår förskola ligger i ett villakvarter i Boxholm som heter Dalen. Huset där vi har vår verksamhet är byggt 1989. Detta är en en-avdelnings förskola på 160 m². Vi har 18 st barn inskrivna i åldrarna 1-6 år. Vi är två stycken barnskötare och en förskollärare som jobbar här. Vi har också en egen kokerska som lagar all vår mat och bakar allt vårt bröd.

Vår målsättning med barnens vistelse här är att de skall känna sig trygga och att föräldrarna skall kunna lämna sina barn här och veta att vi gör vårt bästa för att barnen skall trivas och få sina behov tillgodosedda. Vi jobbar också mycket med att få barnen att känna gruppgemenskap och att de ska vara rädda om varandra.

På förmiddagarna har vi en samling med alla barnen då vi sjunger, har en ramsa och leker en lek. Vi äter också frukt då.

Vi delar in barnen i olika grupper och har åldersanpassade aktiviteter Vi går ut med barnen minst två gånger/dag. Vi har en stor gård att vara på där barnen cyklar, gungar, leker i sandlådan och i våran lekstuga.

Vår närmaste granne är skogen dit vi går ofta. Där vi leker mycket vi bygger kojor,springer "höstlöpet",går på skattjakt m.m.

Vi besöker också biblioteket,närliggande lekparker och vårt torg.