Personal - Mjölnarkullens förskola

Röd

Malin Gustafsson, förskollärare
Jennie Johansson, förskollärare
Jennie Kindberg, barnskötare
Arej Sankar, barnskötare

Orange

Elisabet Rosenlöf, förskollärare
Ulf Karlsson, barnskötare
Kajsa Pettersson, barnskötare

Gul

Ann Lindman, förskollärare
Monica Sjöstrand, barnskötare
Therese Svensson, barnskötare

Grön

Anna Nylund, förskollärare
Susanne Pettersson, förskollärare
Johanna Kulojärvi, barnskötare
Irene Sandberg, barnskötare

Blå

Malin Månsson, förskollärare
Gunilla Eriksson, barnskötare
Helèn Lööke, barnskötare
Helen Andersson, barnskötare

Tjänstledig

Ida Wallin, förskollärare
Malin Axelsson, förskollärare

Mjölnarkullens förskola gemensamt:

Karin Forsén Persson, rektor
Ann Lindman, samordnare
Ann-Christine Sundeborn, kök
Annette Fröjd, lokalvårdare