Personal - Mjölnarkullens förskola

Röd

Jennie Johansson, förskollärare
Ida Wallin, förskollärare
Therese Svensson, barnskötare

Orange

Elisabet Rosenlöf, förskollärare
Ulf Karlsson, barnskötare
Jennie Kindberg, barnskötare
Elin Annamatz Ranvide, barnskötare

Gul

Ann Lindman, förskollärare
Monica Sjöstrand, barnskötare
Yvonne Hjärtqvist, barnskötare

Grön

Anna Nylund, förskollärare
Susanne Pettersson, förskollärare
Johanna Kulojärvi, barnskötare

Blå

Madelene Nilsson, förskollärare
Gunilla Eriksson, barnskötare
Helen Lööke, barnskötare

Tjänstledig

Malin Axelsson, förskollärare
Malin Månsson, förskollärare

Mjölnarkullens förskola gemensamt:

Karin Forsén Persson, rektor
Ann Lindman, samordnare
Helen Andersson, barnskötare
Ann-Christine Sundeborn, kök
Annette Fröjd, lokalvårdare