Personal - Mjölnarkullens förskola

Röd

Malin Axelsson, förskollärare
Jennie Johansson, förskollärare
Jennie Kindberg, barnskötare
Areej Sankar, barnskötare

Orange

Elisabet Rosenlöf, förskollärare
Madelene Nilsson, förskollärare
Ulf Karlsson, barnskötare

Gul

Ann Lindman, förskollärare
Monica Sjöstrand, barnskötare
Therese Svensson, barnskötare

Grön

Anna Nylund, förskollärare
Susanne Pettersson, förskollärare
Johanna Kulojärvi, barnskötare

Blå

Malin Månsson, förskollärare
Gunilla Eriksson, barnskötare
Helen Lööke, barnskötare
Helen Andersson, barnskötare

Tjänstledig

Ida Wallin, förskollärare

Mjölnarkullens förskola gemensamt:

Karin Forsén Persson, rektor
Ann Lindman, samordnare
Ann-Christine Sundeborn, kök
Annette Fröjd, lokalvårdare