Öppettider

Förskolan öppnar normalt kl. 6.00 och stänger kl. 17.30.
Kl. 17.30-18.30 har vi jourtid.
Behövs det tid utöver detta ansöker du om det hos rektor Karin Forsén Persson tel. 0142-895 76.