Om du vill nå oss

Mjölnarkullens förskola
Bjursdalsvägen 10
595 72 Boxholm

Telefon och mailadress:
Kontor 0142-895 04 
Kök 0142-895 01         

Gul 0142-896 75
070-679 05 91
gul@boxholm.se

Grön 0142-896 67
070-546 51 10
gron@boxholm.se

Blå 0142-895 05
070-679 19 34
bla@boxholm.se

Röd 0142-896 72
070-679 06 41
rod@boxholm.se

Orange 0142-896 84
070-679 26 51
orange@boxholm.se