Personal

Hjorten

Elisabeth Karlsson Roos, förskollärare
Lena Karlsson, förskollärare
Anna-Karin Karlsson Pettersson, barnskötare

Gunilla Johansson, ekonomi/lokalvård
Ann Lindman, Mjölnarkullens förskola, samordnare