Personal

Hjorten

Elisabeth Karlsson Roos, förskollärare
Lena Karlsson, förskollärare
Anna-Karin Karlsson Pettersson, barnskötare
Jenny Kindberg, barnskötare
Gunilla Johansson, ekonomi/lokalvård

Ann Lindman, Mjölnarkullens förskola, samordnare