Personal - Hjortens förskola

Elisabeth Roos, förskollärare
Lena Karlsson, förskollärare
Anna-Karin Karlsson Pettersson, barnskötare
Viktoria Carlin, barnskötare

Hjortens förskola gemensamt:

Karin Forsén Persson, rektor
Ann Lindman, samordnare