Garantiförskolan

En garantiförskola är en förskola där man har en garanterad plats i förskola inom fyra månader efter att man sökt förskoleplats. Förskolan är öppen då vi har lång kö till våra förskolor, oftast på vårterminen, för att sedan öppna upp igen vid behov.
I augusti, då vi oftast har många lediga platser i förskolan, omplacerar vi alla barn från garantiförskolan till de förskolor som finns i vår kommun och då tar vi också hänsyn till de önskemål man har.

Garantiförskolan är under hösten 2019 vilande...