Personal

Lillgården

Helen Lundqvist, förskollärare
Maria Ahl, förskollärare
Linn Karlsson, barnskötare

Norrgården

Cathrine Aronsson, förskollärare
Sofie Gustavsson, barnskötare
Magdalena Assarsson, barnskötare

Sörgården

Anna Johansson, förskollärare
Erika Karlsson, barnskötare
Åsa Larsson, barnskötare

Åsbogårdens förskola gemensamt:

Anna Örtlund Frimodig, förskolechef
Annica Sjökvist, kokerska/lokalvård