Personal - Åsbogårdens förskola

Lillgården

Maria Ahl, förskolepedgog
Åsa Larsson, barnskötare
Nadine Ax, barnskötare
Berit Karlsson,barnskötare
Åsa Holm, barnskötare

Norrgården

Maria Löke, förskollärare
Kajsa Pettersson, barnskötare
Linn Karlsson, barnskötare
Malin Bylesjö, barnskötare
Victoria Langueville, barnsötare

Sörgården

Anna Johansson, förskollärare
Lena Simonsson, förskollärare
Frida Lindström, förskollärare

Tjänstlediga

Amelie Axén, förskollärare

Åsbogårdens förskola gemensamt:

Anna Örtlund Frimodig, rektor
Annica Sjökvist, kokerska/lokalvård