Personal - Åsbogårdens förskola

Lillgården

Maria Ahl, förskolepedgog
Åsa Larsson, barnskötare
Nadine Ax, barnskötare
Berit Karlsson,barnskötare

Norrgården

Amelie Axén, förskollärare
Kajsa Pettersson, barnskötare
Linn Karlsson, barnskötare
Malin Bylesjö, barnskötare

Sörgården

Maria Löke, förskollärare
Anna Johansson, förskollärare
Lena Simonsson, förskollärare
Frida Lindström, förskollärare

Tjänstlediga

xx

Åsbogårdens förskola gemensamt:

Anna Örtlund Frimodig, rektor
Annica Sjökvist, kokerska/lokalvård