Öppettider

Förskolan öppnar normalt kl. 6.30 och stänger kl. 17.30.
KL 6.00-6.30 och kl. 17.30-18.30 har vi jourtid.
Behövs det tid utöver detta ansöker du om det hos rektor Anna Örtlund Frimodig tel. 0142-895 76.