Gå till innehåll

Ansökan om barnomsorg

Ansökan om barnomsorg ska ske senast fyra månader innan man önskar barnomsorg. I ansökan uppges önskemål om placering och datum för placeringen.

Väntetiden beräknas utifrån av hur lång kö det är och är som mest fyra månader.

När placeringen är bekräftad och startdatum är bestämt skall vårdnadshavarna meddela inkomstuppgifter i E-tjänsten och schema via vår app som heter IST Home Skola (Lämna och hämta).

Inför start på den förskola som ert barn har blivit placerad kommer ni att få hem information från avdelningen. Inskolning (placeringsstart) brukar starta en onsdag och kan pågå mellan 1-2 veckor. Avgiften debiteras från och med placeringsstart.

Om familjen får ändrade inkomster, arbetstider eller adress måste det omedelbart anmälas i E-tjänsten samt via appen Lämna och hämta (scheman)

Ansökan om barnomsorg görs i E-tjänst barnomsorg.