Barnomsorg i Boxholms kommun

Barnomsorg erbjuds till föräldrar som arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov. Allmän förskola erbjuds från 1 september det året barnet fyller tre år.

Boxholms kommun kan erbjuda barnomsorg i förskola och familjedaghem samt för skolbarn i fritidshem (fritidshem se under respektive skola). Boxholms kommun erbjuder inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Har ni frågor om detta kontakta förskolechef

Boxholm kan erbjuda fyra förskolor med sammanlagt 12 avdelningar samt en dagbarnvårdare i tätorten. En förskola med tre avdelningar och två dagbarnvårdare i Strålsnäs. Strålsnäs ligger ca fem kilometer norr om tätorten. En förskola i Rinna som ligger ca 15 km från tätorten.

Ansvarig för förskoleverksamheten är förskolechef
Anna Örtlund Frimodig
0142-895 76

Nyheter