Barn- och utbildningsutskott

Barn- och utbildningsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen och hanterar verksamhet inom:

  • Förskolor
  • Förskoleklasser
  • Fritidshemmen
  • Grundskolan
  • IV-program inom gymnasieskolan
  • Integrerad särskola
  • Komvux
  • Särvux
  • Sfi

Ledamöter:

Hans Sjögren (s), ordförande
Janet Åkesson (s), 1:e vice ordförande
Åke Carlsson (m), 2:a vice ordförande
Henrik Carlsson (s)
Siv Friedmann-Björk (c)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering.

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, finns det även nämnder och utskott för olika specialområden. Till varje nämnd och utskott hör i regel också en verksamhetsorganisation.

Politik & Organisation