Elevstöd - Trygghetsteamet

Trygghetsteamet ersätter det som tidigare kallades KATO.

Trygghetsteamets roll är att hjälpa och stötta vid utredningar av kränkande händelser och mobbning där elever är inblandade. Teamet kommer också att arbeta med förebyggande åtgärder för att minska kränkande beteenden och för att öka den allmänna trivseln på skolan

Vill du nå oss har vi en mailadress
trygghetsteamet@boxholm.se

Vi har även en brevlåda inne på personalrummet på skolan.
Länk till Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling