Välkommen till Barn- och elevhälsan!

Chef Barn- och elevhälsan
Christina Nessvi
Tfn: 0142-896 28

Skolsköterska
Anna-Karin Karlsson
Tfn: 0142-895 81
Mobiltfn: 070-344 46 74

Skolläkare
Juris Irschs
(söks genom skolsköterska)

Kurator
Emma Pettersson
Tfn: 0142-895 87
Mobiltfn: 070-338 96 56 

Kurator
Tina Hansdotter-Hjort
Söks genom chef Barn- och elevhälsan

Specialpedagog
Sofie Windolf
Tfn: 0142-895 79
Mobiltfn: 070-598 95 79

Skolpsykolog
Matilda Vänman
Söks genom chef Barn- och elevhälsan

En nyttig länk är:
Barnens rätt i samhället Bris