Välkommen till Barn- och elevhälsan!

Chef Barn- och elevhälsan
Christina Nessvi
Tfn: 0142-896 28

Skolsköterska
Gunilla Ivarsson
Tfn: 0142-895 81
Mobiltfn: 070-344 46 74

Skolsköterska
Jenny Jonzon
Tfn: 0142-895 81
Mobiltfn: xxx

Skolläkare
Juris Irschs
(söks genom skolsköterska)

Kurator
Emma Pettersson (tjänstledig)
Tfn: xxx
Mobiltfn: xxx

Kurator
Tina Hansdotter-Hjort
Tfn: 0142-895 78
Mobiltfn: 070-268 58 21

Kurator
Teresa Lindh
Tfn: 0142-895 87
Mobiltfn: 070-338 96 56 

Specialpedagog
Sofie Windolf
Tfn: 0142-895 79
Mobiltfn: 070-598 95 79

Skolpsykolog
Emelie Kazemi
(söks genom chef Barn- och elevhälsan)

En nyttig länk är:
Barnens rätt i samhället Bris