Sammanträden

Sammanträdesplan 2020

Kommunfullmäktige

10 febr, 9 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni, 7 sept, 12 okt, 9 nov, 7 dec


Kommunstyrelsen

21 jan, 18 febr, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 18 aug, 22 sept, 20 okt, 17 nov

Arbetsutskott: 14 jan, 4 febr, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 11 aug, 1 sept, 6 okt, 3 nov


Social- och myndighetsnämnd

13 jan, 3 febr, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 10 aug, 7 sept,  5 okt, 9 nov


Samhällsbyggnadsnämnden

7 jan, 11 febr, 10 mars, 7 april, 12 maj, 9 juni, 11 aug, 8 sept, 13 okt, 10 nov, 8 dec

Beredning: 4 febr, 3 mars, 2 april, 5 maj, 2 juni, 1 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec


Kultur- och turismnämnden

19 febr, 22 april, 17 juni, 23 sept, 18 nov


Miljönämnden

30 jan, 20 febr, 26 mars, 13 maj, 11 juni, 19 aug, 16 sept, 22 okt, 19 nov, 17 dec