Sammanträden

Sammanträdesplan 2019

Kommunfullmäktige

11 febr, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 sept, 14 okt, 11 nov, 9 dec


Kommunstyrelsen

22 jan, 19 febr, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 20 aug, 24 sept, 22 okt, 19 nov

Arbetsutskott: 15 jan, 5 febr, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 13 aug, 3 sept, 8 okt, 5 nov


Social- och myndighetsnämnd

14 jan, 4 febr, 4 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni, 12 aug, 2 sept, 7 okt, 4 nov


Samhällsbyggnadsnämnden

8 jan, 12 febr, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 6 aug, 10 sept, 8 okt, 5 nov, 3 dec

Beredning: 5 febr, 5 mars, 2 april, 30 april, 28 maj, 3 sept, 1 okt, 29 okt, 26 nov


Kultur- och turismnämnden

20 febr, 24 april, 19 juni, 25 sept, 20 nov


Miljönämnden

31 jan, 21 febr, 21 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni, 22 aug, 12 sept, 17 okt, 21 nov, 19 dec