Ansvarig nämnd

Vår nämnd är kommunstyrelsen och hanterar verksamhet inom:

  • Förskolor
  • Förskoleklasser
  • Fritidshemmen
  • Grundskolan
  • IV-program inom gymnasieskolan
  • Integrerad särskola
  • Komvux
  • Särvux
  • Sfi

Ledamöter:

Britt-Marie Johansson (S), ordförande
Johan Birath (S)
Claes Sjökvist (S)
Helena Stålhandske (S)
Arne Karlsson (S)
Stefan Andersson (M)
Stig Johansson (M)
Ian Jamieson (C)
Therése Leufvén (C)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering.

Politik & Organisation