Barn och utbildning

I Boxholms kommun finns två grundskolor. Dessa är belägna i Boxholms tätort samt i Strålsnäs. Det finns fyra förskolor i Boxholms tätort och en i Strålsnäs samt en förskola i Rinna. I kommunen finns det också dagbarnvårdare. Boxholms kommun har ingen friskola och inget fristående familjedaghem. I Boxholms kommun finns det varken kommunala eller fristående gymnasieskolor. Gymnasieskola bedrivs i samarbete med andra kommuner i Östergötland samt Tranås kommun.

Nyheter

Barnomsorgen inför avgiftskontroll

Kommunstyrelsen har beslutat att införa en avgiftskontroll för de hushåll som använder sig av barnomsorg inom Boxholms kommun.

Frånvaroanmälan

I första hand ska elevens frånvaro registreras i Skola24 eller MobilApp, men frånvaron kan även anmälas till skolkontoret på 0142- 895 75. Frånvaroanmälan av elev ska ske innan kl 07.45.
Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag!