Gå till innehåll

Förskola, skola och utbildning

Här finns information för dig som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Även information om vuxenutbildning.

Förskolor

Boxholms kommun har sex förskolor. Det finns fyra förskolor i Boxholms tätort och en förskola i Strålsnäs samt en förskola i Rinna. I kommunen finns det också dagbarnvårdare.

Dalens förskola
Mjölnarkullens förskola
Hjortens förskola
Bergets förskola
Åsbogårdens förskola
Rinnagårdens förskola

Boxholms kommun har ingen fristående förskola och inget fristående familjedaghem.

Här hittar du mera information om Förskolor.

Fritidshem

Boxholms kommun har tre fritidshem.

Vällarens fritidshem
Åsbo fritidshem
Rinnagårdens fritidshem

Här hittar du mera information om Fritidshem.

Grundskolor och anpassade grundskolor

I Boxholms kommun finns det tre grundskolor och två anpassade grundskolor. I tätorten finns det två grundskolor, Stenbockskolan L för årskurs F-3 och Stenbockskolan MH för årskurs 4-9 och i Strålsnäs finns en grundskola, Åsbo skola för årskurs F-6.

I tätorten finns en anpassad grundskola, Stenbockskolan AGR för årskurs 7-9 och i Strålsnäs finns en anpassad grundskola, Åsbo skola AGR för årskurs 1-6.

I Boxholms kommun finns det varken kommunala eller fristående gymnasieskolor. Gymnasieskola bedrivs i samarbete med andra kommuner i Östergötland samt Tranås kommun.

Här hittar du mera information om Stenbockskolan L.
Här hittar du mera information om Stenbockskolan MH.
Här hittar du mera information om Åsbo skola.

Nyheter

Barnomsorgen inför avgiftskontroll

Kommunstyrelsen har beslutat att införa en avgiftskontroll för de hushåll som använder sig av barnomsorg inom Boxholms kommun.

Frånvaroanmälan

I första hand ska elevens frånvaro registreras via telefonanmälan till 0515-77 66 23, på webben i Skola24 eller Skola24 MobilApp. Frånvaroanmälan av elev ska ske innan kl 07.45.
Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag!