Barn och utbildning

I Boxholms kommun finns det tre grundskolor. Två skolor är belägna i Boxholms tätort och en skola finns i Strålsnäs. Det finns fyra förskolor i Boxholms tätort och en förskola i Strålsnäs samt en förskola i Rinna. I kommunen finns det också dagbarnvårdare. Boxholms kommun har ingen friskola och inget fristående familjedaghem.
I Boxholms kommun finns det varken kommunala eller fristående gymnasieskolor. Gymnasieskola bedrivs i samarbete med andra kommuner i Östergötland samt Tranås kommun.

Nyheter

Barnomsorgen inför avgiftskontroll

Kommunstyrelsen har beslutat att införa en avgiftskontroll för de hushåll som använder sig av barnomsorg inom Boxholms kommun.

Frånvaroanmälan

I första hand ska elevens frånvaro registreras via telefonanmälan till 0515-77 66 23 eller i Skola24 eller MobilApp, men under en övergångsperiod kan frånvaron även anmälas till skolkontoret på 0142- 895 75 (telefonsvarare dygnet runt). Frånvaroanmälan av elev ska ske innan kl 07.45.
Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag!