Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Försäljning av tobak

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält försäljningen till den kommun där varorna ska säljas. I anmälan ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, till exempel faktauppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn med mera.

Egenkontrollprogram
Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen ska du göra detta omgående. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Skyldighet angående information
Du är skyldig att ge din personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser.

Avgift
Det kostar inte någonting att anmäla försäljning av tobaksvaror. Däremot kostar det 600 kronor i tillsynsavgift per år.  


Blankett

Anmälan om tobaksförsäljningWord

Senast publicerad av: Fredrik Svaton
Senaste publiceringsdatum: 2015-09-29
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen