Hjälp och stöd

När du vill ansöka om hjälp och stöd från omsorgsverksamheten ska du vända dig till biståndshandläggaren. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om insatsen.

Blankett - ansökan om biståndWord


Hit kan du vända dig

Omsorgsverksamheten

Hans-Göran Hagman, Biståndshandläggare
0142-896 64
E-post: hans-goran.hagman@boxholm.se