Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård för dig som har hemtjänst

Om du har hemtjänst och behöver sjukvård har landstinget ansvaret för din sjukvård. Behöver du träffa en läkare eller sjuksköterska vänder du dig direkt till Vårdcentralen. Hemtjänstens personal kan efter delegering från distriktssköterska hjälpa till att ge din medicin, linda dina ben med mera.

Hälso- och sjukvård i vård- och omsorgsboende

Det finns sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut i vård-och omsorgsboendet. Landstinget står för läkaransvaret.

Behov av hjälpmedel

Du som bor i vård- och omsorgsboende, samt i eget boende, och behöver mer avancerade hjälpmedel kan kontakta arbetsterapeut och fysioterapeut för bedömning och eventuell utprovning och träning. Enklare hjälpmedel får du bekosta själv.  

Kontakt vardagar kl. 08.00-08.45 på 0142-896 61.

(När du inte längre behöver ditt eventuella hjälpmedel ska det återlämnas till kommunen på Domherren, Bjursdalsvägen 3, Boxholm, enligt anvisningar på platsen.)

Bostadsanpassning

Om du på grund av ett funktionshinder behöver få den egna bostaden ombyggd eller anpassad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. En förutsättning för att få bidrag är att funktionshindret är bestående. Ett intyg behövs från en arbetsterapeut (0142-896 61), som styrker att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska fungera för dig. Information om bostadsanpassningsbidrag lämnas av Plan- och byggverksamheten. Kontaktinformation och blanketter, se vidare länk.

Hemsjukvårdsreform

Hemsjukvårdsreformen kan du läsa om i följande dokument.PDF


Hit kan du vända dig

Besöksadress:
Omsorgsverksamheten Bjursdalen
Söderleden 9
590 13 Boxholm

0142-896 40
E-post: omsorgsverksamheten@boxholm.se