Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Äldre

Målet för Boxholm kommuns äldreomsorg är att man, så länge som möjligt, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv i egen bostad och i närheten av den miljö där man känner sig hemma.

Frågor och vägledning

Du kan kontakta biståndshandläggaren för råd och vägledning i olika frågor angående äldre och närstående. Det kan till exempel gälla:

  • Vilken hjälp kan jag få?
  • Vilka aktiviteter finns?
  • Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
  • Åsikter

Du kan kontakta omsorgschefen i frågor som handlar om:

  • Äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund
  • Tillgänglighet i samhället, frågor som är speciella för äldre personer
  • Kommunala pensionärsrådet

Läs mer i äldreomsorgsbroschyren.PDF

Hit kan du vända dig

Hans-Göran Hagman, Biståndshandläggare
0142-896 64
E-post: hans-goran.hagman@boxholm.se

Rozita Hedqvist, Äldreomsorgschef
0142-89633
E-post: omsorgsverksamheten@boxholm.se

Postadress:
Boxholms kommun/Omsorgsverksamheten                      
Box 79                        
590 10 Boxholm

Besöksadress:
Bjursdalen
Söderleden 9
590 13 Boxholm

Senast publicerad av: Fredrik Svaton
Senaste publiceringsdatum: 2017-11-08
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen