Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunens officiella anslagstavla finnas på kommunens webbplats.

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2018-04-19 - Samhälsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-04-10PDF

Anslaget 2018-04-17 - Utvecklingsutskottets sammanträde 2018-04-10PDF

Anslaget 2018-04-17 - barn-och utbildningsutskottets sammanträde 2018-04-09PDF

Anslaget 2018-04-17 - sociala utskottets sammanträde 2018-04-17 tilläggPDF

Anslaget 2018-04-17 - sociala utskottets sammanträde 2018-04-17PDF

Anslaget 2018-04-13 - kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-09PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2018-03-29, kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-09PDF

Att beslutas 2018-04-09: Årsredovisning Boxholms kommun 2017PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

 

Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.