Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar angående ärenden av större vikt för kommunen, exempelvis:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsfrågor
  • Val av ledamöter i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Ärenden Kommunfullmäktige

Ärendelista 2017-12-11PDF

Komplett kallelse till fullmäktigemötet med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Sammanträden 2017

kl. 18.30 i Boxholms Folkets hus (11 dec. kl. 17.30).

13 febr, 13 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 11 sept, 9 okt, 13 nov, 11 dec

Sammanträdena är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas gällande kommunens verksamheter.

Ledamöter och mandat

Kommunfullmäktiges ordförande
Stig Adolfsson (s)
0142-512 08

Förste vice ordförande
Sören Norrby (m)
0142-301 62

Andre vice ordförande
Janet Åkesson (s)

Förteckning förtroendevaldaPDF 

Fullmäktige består av 35 ledamöter (samt 20 ersättare).
Mandatfördelning: S 19, C 4, Kd 1, M 6, Mp 1, L 2, Sd 2     

Senast publicerad av: Fredrik Svaton
Senaste publiceringsdatum: 2017-12-04
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen