Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Samråd detaljplan för Malexander 1:126

Samrådsperiod 2017-12-01 - 2017-12-22

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att det gamla skolområdet med tillhörande byggnader kan användas för idag lämpligt ändamål. Avsikten är att möjliggöra nya användningssätt av området i form av restaurangverksamhet, vandrarhem, föreningslokaler, friluftsaktiviteter, kulturevenemang m m. Även bostadsändamål ska vara tillåtet.

Samråd om planförslaget pågår under tiden 2017-12-01 – 2017-12-22

Handlingar enligt nedan:

PlanbeskrivningPDF

PlanbestämmelserPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Handlingar finns även i kommunhusets entré Storgatan 20, Boxholm.


Den som har synpunkter på planförslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen till:

Boxholms kommun, Box 79, 590 10 Boxholm, senast sista samrådsdagen.


Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.


SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Senast publicerad av: Fredrik Svaton
Senaste publiceringsdatum: 2017-11-30
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen