Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Granskning detaljplan för Hårdaholmen 1:11 m fl

Granskningsperiod 2017-12-01 - 2017-12-22

Planområdet är beläget cirka 20 kilometer söder om Boxholm vid sjön Sommen. Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa större byggrätter, byggbar del av tomt, utöka vissa befintliga tomter och komplettera med enstaka nya tomter.

Granskningsperioden pågår under tiden 2017-12-01 – 2017-12-22.

Handlingar finns tillgängliga enligt nedan:

PlanbeskrivningPDF

PlanbestämmelerPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF


Handlingar finns även i kommunhusets entré Storgatan 20, Boxholm


Den som har synpunkter på granskningshandlingen är välkommen att framföra dessa skriftligen till:

Boxholms kommun, Box 79, 590 10 Boxholm, senast sista granskningsdagen.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.


SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Senast publicerad av: Fredrik Svaton
Senaste publiceringsdatum: 2017-11-30
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen