Startsidan
A-Ö  |  Anpassa  |  E-tjänster  |  Kartor  |  International  |  Translate  |  Logga in  |  Kontakt
Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viljeyttring för hur den byggda miljön ska utvecklas, hur mark och vattenområden ska användas på ett långsiktigt hållbart vis och hur olika allmänna intressen ska vägas mot varandra. Översiktplanen omfattar även en miljökonsekvensbeskrivning.

Översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen antogs i fullmäktige 2012-09-24.

ÖversiktsplanPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF


Kontakt


Håkan Jonsson, Plan- och Byggchef
0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se

Senast publicerad av: Fredrik Svaton
Senaste publiceringsdatum: 2013-09-19
© Boxholms kommun  |  Box 79  |  590 10 Boxholm  |  Tel: 0142-895 00  | E-post: kommun@boxholm.se  |  Om webbplatsen