Gator

Gator

Gatunätet omfattar ca 5 mil vägar fördelat på ca 500 000 kvadratmeter. Gatu- och parkavdelningen svarar för i stort sett alla gator i tätorterna medan vägverket svarar för det allmänna nätet såsom genomfartsvägar ex.vis Söderleden, och infarten mot centrum, samt rondellen.

Klipp Häcken

Det är härligt när det frodas men ibland växer det på din tomt så att trafiksäkerheten äventyras. Det är din skyldighet som fastighetsägare att beskära växtligheten så att inte olägenheter uppkommer för omgivningen och för att risken för olycksfall i trafiken begränsas. Klicka HÄRPDF så kommer du till en mer detaljerad beskrivning över vad som krävs av dig som fastighetsägare.


Kontakt

Gata- och parkavdelningen 
Tibor Hjertstedt
Frebyvägen 3
Tel 0142-895 54, Mobil 070-608 37 30
E-post: tibor.hjertstedt@boxholm.se