Kontakta oss

REKTORSOMRÅDE 1, Stenbockskolan - Vällaren


Rektor

Christina Nessvi, 896 28

Samordnare

Kristina Johansson, 896 04

Klassföreståndare år 1-3, Personalrum tfn 896 04

1A         Camilla Bruhn
1B         Mari Enell Johansson
2A         Madelene Torvaldsdotter                                          
2B         Pia Sundling
3A         Alexandra Carstensen                            
3B         Linda Sunnerstam                           

Övriga lärare                                    
Lisbeth Eckeskog/Spec, 896 04
Kristina Johansson/Spec, 896 04
Anna Svärd, 896 04
Monika Wallin, 896 04
Karolina Johansson, 896 04
Henrik Tengvall/Idh, 895 63
Ralf Lundell/Sltm, 895 84
Peter von Heideken/Sltm, 895 84
Karin von Heideken/Sltx, 896 03
Liselotte Fasth, 896 03
Tina Hedenlund/Fritids i skolan, 896 69
Caroline Karlsson/Fritids i skolan, 896 68

Tjänstlediga

Emma Lärking
Maria Sjöstedt
Sofie Unemo

Elevassistenter

Kim Nylander, 896 04
Sandra Eriksson, 896 04
Cecilia Staaf, 896 04

Förskoleklasser/Fritidshem


Kaprifolen tfn 896 69, mobilnr 070-262 36 90

Anne-Marie Vallin Palmqvist
Emma Vistrand
Ronja Wallgren
Sandra Eriksson

Solrosen  tfn  896 68, mobilnr 070-298 13 60                             

Ann-Marie Gustavsson                                    
Caroline Karlsson
Lolita Ekman
Cecilia Staf
Sandra Eriksson
Amanda Laurell                                      

Fritidsklubben tfn 896 74, mobilnr 070-446 32 07

Kristina Hedenlund
Mikael Nylander
Helen Lantz

Gullvivan tfn 895 23, mobilnr 072-200 44 89

Beatrice Svahn
Kim Nylander
Tobias Möller

Tjänstlediga

xxx


REKTORSOMRÅDE 2, Stenbockskolan - Ställaren och Valsaren


Rektor

Göran Björnståhl, 895 97

Biträdande rektor

Jonas Wass, 895 90 (tjänstledig ht 2017)

Skolvärd                                  

Ann-Christine Eriksson, 895 85  

Elevvård

Gunilla Ivarsson, skolsköterska , 895 81, 070-344 46 74
Elin Hansson, kurator, 895 87, 070-338 96 56
Sofie Windolf, specialpedagog, 895 79, 070-598 95 79

Skolbibliotekarie                                 

Ida Bengtsson, 895 83  

Studie- och yrkesvägledare

Rebecka Karlsröm, 895 77

IT-strateg

Göran Nordell, 895 93, 070-895 45 23
 

Klassföreståndare 4-9

Klass 4A

Niclas Gustafsson, 895 99

Klass 4B                                        

Josefin Hoffman, 895 99

Klass 5A

Paula Leto, 895 99

Klass 5B

Elin Nilsson, 895 99

Klass  6A

Heléne Boman, 895 99

Klass  6B

Anita Thudeen, 895 99

 

Klass  7A

Ing-Marie Andersson/So, 895 88
Ralf Lundell/Sltm/Tk, 895 84
Malin Pettersson/Mu, 895 91

Klass 7B

Mikael Andersson/No/Ma, 895 96
Peter von Heideken/Sltm/Tk, 895 84
Liselotte Fasth/Sltx, 896 03

Klass 8A

Matilda Petterqvist/Ty, 895 94
Torbjörn Andersson/So/Sv, 895 94

Klass 8B

Johan Birath/SO, 895 88
Maria Lindberg/Idh/Hkk, 895 63

Klass 9A 

Josef Djerf/En/Alt-B, 895 91
Brianne Nigro/E, 895 91

Klass 9B

Lena Blomqvist/Bl/Sv, 895 94
Helene Folkesson/Förb/Sv, 895 94

Övriga lärare

Ann-Katrin Carpholm/Spec, 895 99
Fredrik Joelsson/Spec, 895 99
Anette Lindgren/Spec, 895 88
Maria Holmqvist/E/Sv, 895 91
Shirley Pinoé Öberg/Sp, 895 91
Matilda Petterqvist/Ty, 895 94
Dominik Dolenec/NO/Ma, 895 96
Mona Ekeblad/HKK,895 95
Torbjörn Andersson/SO/Sv, 895 94
Henrik Tengvall/Id, 895 63
Liselotte Fasth/Sltx, 896 03
Karin von Heideken/Sltx, 896 03
Sandra Yngve/E-resurs, 896 13  
Lisa Johansson/E-resurs/NO, 896 13
Helena Stålhandske/E-resurs/Sv, 896 13
Christian Jonsson/Förb/Sv, 895 96
Kenneth Karlsson/Fr, 895 94
Ulrik Söderhielm, 895 88
Caroline Halin, 895 88

Tjänstlediga

xx  

Elevassistenter

Mats Frejd/Stora E 896 13
Maria Hall/Lilla E, 896 13
Mikael Nylander, 895 99
Cecilia Staaf, 895 99

                                                  

VUXENUTBILDNINGEN


Rektor

Jonas Wass, 895 90

Studie- och yrkesvägledare

Rebecka Karlström , 895 77


PARKETTEN


Malin Ström, kokerska, 896 11 (from 1/10)
Lena Karlsson, 896 11
Helena Hildén Jonsson, 896 11
ZainabHameed, 896 11